ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία “I LOVE TV” (εφεξής «Υπηρεσία») είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία ψυχαγωγικού χαρακτήρα και παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία (Λεωφ. Κηφισίας αρ.40, Μαρούσι) και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» (εφεξής ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.). Η Υπηρεσία παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες πρόσβαση στα οπτικοακουστικά έργα (τηλεοπτικές σειρές κλπ.) για ιδιωτική κατ’ οίκον προβολή του οπτικοακουστικού περιεχομένου με μετάδοση συνεχούς ροής (video streaming) και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας «www.ilovetv.gr» ή μέσω πολλαπλών συνδεδεμένων συσκευών (smartphone, tablet και άλλα) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του χρήστη όλων των κατωτέρω Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων) και των τυχόν τροποποιήσεών τους. Η Υπηρεσία υπόκειται σε Πολιτική Ορθής Χρήσης μέχρι πέντε (5) ωρών ημερησίως και μέχρι πέντε (5) διαφορετικές συσκευές για κάθε χρήστη.

1. Κυριότητα του Περιεχομένου της Υπηρεσίας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας «www.ilovetv.gr»: Στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ανήκει το σύνολο του περιεχομένου, της παρουσίασης και των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα «www.ilovetv.gr».

Περιεχόμενο Υπηρεσίας: Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε  συνεργάζεται με τους πλέον καταξιωμένους παρόχους τηλεοπτικών προγραμμάτων για να παρέχει στους συνδρομητές της Υπηρεσίας υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. Tα προγράμματα παρέχονται εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται στη σύμβαση παραχώρησης με τον εκάστοτε Δικαιοπάροχο και μπορούν να διακοπούν οποτεδήποτε, εάν λήξει η περίοδος παραχώρησης των δικαιωμάτων.  

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. έχει την κυριότητα και διατηρεί όλα τα δικαιώματα της Υπηρεσίας και του περιεχομένου αυτής. Το περιεχόμενο της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οπτικοακουστικών έργων, φωνογραφημάτων, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, στιγμιοτύπων, λογισμικού και εν γένει κάθε πνευματικό έργο που εμπεριέχεται στην Υπηρεσία, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε και των εκάστοτε Δικαιοπαρόχων της και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Συγγενικών Δικαιωμάτων», όπως εκάστοτε μετά τις τροποποιήσεις του ισχύει, και τις Διεθνείς Συμβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αντιγραφής, αναπαραγωγής, καταφόρτωσης (downloading), μετάδοσης, μεταφοράς, διανομής, παρουσίασης στο κοινό, τροποποίησης ή οιασδήποτε χρήσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της Υπηρεσίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ιδιοκτήτριας εταιρείας (δείτε λεπτομέρειες στον όρο 5). Επιπλέον, απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε ή του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου, η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων καθώς και των εμπορικών επωνυμιών και διακριτικών γνωρισμάτων που περιέχονται στην Υπηρεσία.

2. Διαδικασία εγγραφής στην Υπηρεσία και λογαριασμός χρήστη (user account)

Για να εγγραφείτε στην Υπηρεσία θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να διαμένετε στην Ελλάδα. Εγγραφή ανηλίκου δεν επιτρέπεται, παρά μόνο του ενήλικου γονέα ή κηδεμόνα του.  Για την εγγραφή και χρήση της Υπηρεσίας είναι απαραίτητη η σύνδεση με το διαδίκτυο. Ο χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα «www.ilovetv.gr» και υποβάλει τα προσωπικά του στοιχεία: ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο προκειμένου να δημιουργηθεί ο λογαριασμός χρήστη (user account). Όλα τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλετε θα πρέπει να είναι αληθή, ακριβή και πλήρη και θα πρέπει να τα ενημερώνετε όποτε απαιτείται (δείτε την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων). Οι ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να μη δεχθούν την εγγραφή κάποιου χρήστη.

3. Δωρεάν πρόσβαση

Mε την εγγραφή σας, δικαιούστε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στην Υπηρεσία. Η δωρεάν πρόσβαση παρέχεται σε όλους τους χρήστες της Υπηρεσίας και για πέντε (5) ώρες καθημερινά.

Θα πρέπει να διατηρήσετε απολύτως εμπιστευτικό τον κωδικό πρόσβασης και να μην τον αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε σε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό σας (user account). Ως εκ τούτου, οφείλετε να μας ειδοποιήσετε το ταχύτερο δυνατό για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, ευθύνεστε αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας και την έξοδό σας από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν θα έχουν τρίτοι πρόσβαση στο λογαριασμό, κωδικό πρόσβασης και στα προσωπικά σας στοιχεία. Οι ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας από τρίτο ή εν γένει από την αδυναμία σας να τηρήσετε τον παρόντα όρο.

Η Υπηρεσία ενημερώνει τους χρήστες με τη χρήση των ειδικών συμβόλων στην περίληψη εκάστου προγράμματος για την καταλληλότητα παρακολούθησης αυτού από ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, είναι αποκλειστική ευθύνη του ενήλικα χρήστη η έγκριση ή μη της παρακολούθησης οιουδήποτε προγράμματος από ανήλικο.

4. Χρήση της Υπηρεσίας

Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εκάστοτε διαθέσιμα οπτικοακουστικά έργα  (δείτε τα «Διαθέσιμα Προγράμματα») και να τα παρακολουθήσετε οποτεδήποτε εσείς επιλέξετε αλλά σύμφωνα με την πολιτική ορθής χρήσης. Προς τούτο, η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια χρήσης της Υπηρεσίας, η οποία άδεια συγκεκριμένα συνίσταται στην πρόσβαση και ιδιωτική κατ’ οίκον προβολή των οπτικοακουστικών έργων με μετάδοση συνεχούς ροής (video streaming) και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν είναι δυνατή και δεν επιτρέπεται η καταφόρτωση (downloading) των οπτικοακουστικών έργων. Πέραν της προαναφερομένης περιορισμένης αδείας, ουδεμία άλλη άδεια ή πνευματικής ιδιοκτησίας δικαίωμα χορηγείται στον χρήστη.

5. Προστασία του περιεχομένου της Υπηρεσίας - Υποχρεώσεις του Χρήστη

Επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση στην Υπηρεσία και θέαση των οπτικοακουστικών έργων για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον διαμένετε και βρίσκεστε εντός Ελλάδος. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε μέσο αντιγραφή, η εν όλω ή εν μέρει, άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής στην ιστοσελίδα, η καταφόρτωση (downloading), η υποκλοπή ροής (streaming), η εν όλω ή εν μέρει αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, η αρχειοθέτηση, η διανομή, η ανάρτηση (uploading), η μεταφορά, η δημοσίευση, η τροποποίηση, η μετάφραση, η μετάδοση ή αναμετάδοση, η δημόσια εκτέλεση, η με οποιοδήποτε τρόπο παρουσίαση στο κοινό, η πώληση και εν γένει η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση του περιεχομένου της Υπηρεσίας. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η δημιουργία παράγωγων έργων ή υλικών που προέρχονται από τροποποίηση ή με καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του περιεχομένου της Υπηρεσίας, ακόμα και αν πρόκειται να δοθεί το παράγωγο υλικό δωρεάν. Δεν επιτρέπεται, είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης οποιασδήποτε συσκευής, να αφαιρέσετε, τροποποιήσετε, απενεργοποιήσετε ή βλάψετε οιουσδήποτε μηχανισμούς ή τεχνολογίες μέσω των οποίων παρουσιάζεται το οπτικοακουστικό περιεχόμενο ή μέσω των οποίων προστατεύεται το περιεχόμενο της Υπηρεσίας και η ελεγχόμενη πρόσβαση σε αυτήν. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation), της αντίστροφης σχεδίασης (reverse engineering) του πρωτογενούς κώδικα του λογισμικού κλπ.   

Συμφωνείτε να τηρείτε τους παραπάνω περιορισμούς σχετικά με το περιεχόμενο της  Υπηρεσίας και περαιτέρω συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήστε την Υπηρεσία  κατά τρόπο που:

 • παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιοκτήτριας εταιρείας και των εκάστοτε νομίμων δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών απορρήτων, πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων ή άλλων δικαιωμάτων,
 • αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου αυτής) μέσω οιωνδήποτε αυτοματοποιημένων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των “robots”, “spiders”, “scrapers” ή “offline readers”, εξαιρουμένης της ιδιωτικής αναζήτησης η οποία πραγματοποιείται μέσω μηχανών αναζήτησης δημόσια προσβάσιμων,
 • εισάγει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα και εν γένει επιχειρεί με τεχνολογικά μέσα να διακόψει, καταστρέψει ή περιορίσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και της παρεχόμενης Υπηρεσίας, οποιουδήποτε λογισμικού ή υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
 • καταστρέφει, απενεργοποιεί, δημιουργεί φόρτο, μειώνει, ή επιτυγχάνει με παράνομα ή μη εγκεκριμένα μέσα την πρόσβαση στην Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των servers, του δικτύου υπολογιστών ή των λογαριασμών χρηστών,
 • αφαιρεί, τροποποιεί, απενεργοποιεί, μπλοκάρει ή με άλλο τρόπο βλάπτει οποιαδήποτε διαφήμιση σε σχέση με την Υπηρεσία,
 • παραπλανεί οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή/και ζημιώνει τη φήμη των ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ή τρίτων,
 • χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για τη διαφήμιση ή προώθηση υπηρεσιών που δεν έχουν ρητά εγκριθεί εκ των προτέρων γραπτώς από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, για την αποστολή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam) και για οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,
 • συλλέγει προσωπικά στοιχεία χρηστών κατά παράβαση της πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων,
 • ενθαρρύνει συμπεριφορά που αποτελεί ποινικό αδίκημα ή προκαλεί αστική ευθύνη ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τυχόν πολιτικές που δημοσιεύονται από την ιδιοκτήτρια εταιρεία,
 • εμποδίζει οποιονδήποτε χρήστη της Υπηρεσίας να έχει πρόσβαση σε αυτή ή να την απολαμβάνει ακωλύτως, ή
 • επιχειρεί να κάνει οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα.

Αν η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ διαπιστώσει ότι κάποιος παραβιάζει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, θα μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια: (α) να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές ή/ και (β) να κάνει χρήση τεχνικών μέτρων για να εμποδίσει ή να περιορίσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και γ) να λάβει νομικά μέτρα και ιδίως να ζητήσει την ποινική δίωξη των παραβατών, την πλήρη αστική της αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης. 

6. Αναστολή - Διακοπή Υπηρεσίας:

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη και να του απαγορεύσει κάθε περαιτέρω πρόσβαση στην Υπηρεσία, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή κάποια διάταξη νόμου ή κανονισμού ή αν η εν γένει δραστηριότητα του χρήστη θίγει τα εύλογα επαγγελματικά της συμφέροντα ή τη φήμη της. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης υπέχει η εταιρεία έναντι του χρήστη σε περίπτωση που απενεργοποιήσει το λογαριασμό του ή του αποκλείσει την πρόσβαση στην Υπηρεσία για τους προβλεπόμενους στην παρούσα παράγραφο λόγους. 

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε ενδέχεται να αναστείλει ή διακόψει προσωρινά το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, εφ όσον υπάρχει άμεση ανάγκη συντήρησης ή επισκευής των εγκαταστάσεων και συσκευών του δικτύου. 

7. Αποκλεισμός Ευθύνης της Εταιρείας

Η Υπηρεσία και το περιεχόμενό της παρέχονται «ως έχουν». Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η ποιότητα της λήψης της εικόνας των οπτικοακουστικών έργων μέσω streaming μπορεί να ποικίλει από υπολογιστή σε υπολογιστή και από συσκευή σε συσκευή και μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά παραγόντων, όπως η τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε, η ταχύτητα της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο κλπ.        

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και η εταιρεία που ενεργεί ως τεχνικός διαχειριστής της ιστοσελίδας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες αυτών ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή παρόμοια στοιχεία.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών της Υπηρεσίας ή επισκεπτών της ιστοσελίδας, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία της Υπηρεσίας και της ιστοσελίδας, τυχόν αδυναμία παροχής της Υπηρεσίας/ του περιεχομένου της, τυχόν κακή ποιότητα λήψης των οπτικοακουστικών έργων από τον υπολογιστή-συσκευή του χρήστη ή από τυχόν παράνομες παρεμβάσεις τρίτων στην Υπηρεσία ή την ιστοσελίδα (διάδοση ιών κλπ.).

Η  εταιρεία  ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία και στην ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και διαθέσιμα, αλλά δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη της Υπηρεσίας ή στον επισκέπτη της ιστοσελίδας οφειλόμενη στον ανακριβή χαρακτήρα τους.

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των διαφημίσεων τρίτων που τυχόν καταχωρεί στην ιστοσελίδα/ στην Υπηρεσία καθώς και για την επικοινωνία ή την εμπορική συναλλαγή, η οποία τυχόν θα προκύψει μεταξύ του επισκέπτη-χρήστη και του εκάστοτε διαφημιζόμενου τρίτου.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων με υπερσυνδέσεις ή με άλλο τεχνικό τρόπο. Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων τρίτων καθώς και για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό περιέχεται στις παραπεμπόμενες ιστοσελίδες τρίτων ή είναι διαθέσιμο μέσω των ιστοσελίδων αυτών.

8. Πολιτική ορθής χρήσης

Η Υπηρεσία “I LOVE TV”, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους συνδρομητές της, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τα προγράμματα, που παρέχονται και αφορούν σε απεριόριστη χρήση (ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται). Για τον λόγο αυτό ο κάθε χρήστης της Υπηρεσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το όριο που τίθεται για την καθημερινή σύνδεση με την Υπηρεσία και το οποίο προσδιορίζεται μέχρι πέντε (5) ώρες θέασης ημερησίως και μέχρι πέντε (5) συσκευές ανά χρήστη.

9. Τροποποίηση Υπηρεσίας και Όρων

Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση: να τροποποιεί την Υπηρεσία, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο, περιεχόμενο και πληροφορία, που περιλαμβάνεται σε αυτή καθώς και να ενημερώνει (update) το λογισμικό της Υπηρεσίας. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, με την ανακοίνωσή τους μέσω της ιστοσελίδας.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο.

Εξυπηρέτηση Πελατών: Για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με την Υπηρεσία, μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@ilovetv.gr ή να τηλεφωνήσετε στον αριθμό 210 6564690, Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 17.00 (αστική χρέωση).